Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

18 października 2018 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni Centrum Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC połączone z konferencją na temat: „Nadzorowania procesów wytwarzania przez maszyny –przemysł 4.0”.

Uroczystość otwarcia pracowni rozpoczęła się Konferencją w czasie, której dyrektor Centrum Anna Chołodecka, podsumowała projekt, w ramach którego dokonano przebudowa Budynku B wraz z wyposażeniem pracowni. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków UE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, złożyła Gmina Wrocław w 2016 r. Realizatorami projektu był ZIM Wrocław oraz CKP Wrocław. Wartość projektu 3, 580 mln zł przy czym wkład Gminy, to 537 tys. zł.

Wśród zaproszonych gości byli min.: Prezydent Wrocławia pan Rafał Dutkiewicz, radni miejscy- pan Jarosław Krauze, Bohdan Aniszczyk, Paweł Rańda oraz dyrektor Departamentu- Jarosław Delewski, Zbigniew Gmaj reprezentujący liczne grono firm współpracujących w ramach Małego Wrocławskiego Klastra Edukacyjnego.

Pani dyrektor Anna Chołodecka złożyła, przygotowane na super nowoczesnym ploterze laserowym, podziękowania panu Prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi za wspieranie szkolnictwa zawodowego. W okresie jego urzędowania w Centrum zmodernizowano trzy budynki, utworzono i wyposażono 16 nowych pracowni, modernizowano na bieżąco pozostałe 34 pracownie. Podziękowania otrzymał również pan Zbigniew Gmaj z firmy APS/ Heidenhain. Słowa uznania za zaangażowanie w powstawanie pracowni, podziwu dla pasji w obszarze CNC skierowała do nauczycieli : Stanisława Pokutyckiego, Mariusza Bociarskiego i Romana Froni oraz pani Beaty Szklarz, głównej finansistce Centrum. Uczestnicy konferencji wysłuchali niezwykle ciekawych wystąpień na temat Przemysłu 4.0, przedstawicieli firm Współtworzących z Centrum Mały Wrocławski Klaster Edukacyjny, pana Roberta Wilk z Sandvick Coromat, pana Roberta Wojniak oraz pana Marcina Berta z firmy DMG Mori.

Rezultatem projektu są cztery nowe pracownie, do których znakomita część supernowoczesnych urządzeń w kwocie 1 mln zł. została sfinansowana ze środków unijnych. Korzystać z nich będą uczniowie czterech dużych wrocławskich szkół kształcenia w zawodach mechanicznych, elektronicznych, elektrycznych.

Pracownie znajdujące się w zmodernizowanym budynku „B” wyposażono m. in. w nowoczesne pionowe centrum obróbcze oraz najnowszej generacji laser do obróbki materiałów niemetalicznych. W ciągu roku 180 uczniów będzie w nich zdobywać pożądane na rynku pracy umiejętności.

Następnie pan Roman Fronia przedstawił historię tworzenia we Wrocławiu od 1993 r. pionierskiego, jak na tamte czasy, Wojewódzkiego Centrum Szkolenia Nauczycieli i Uczniów w Stosowaniu Systemów w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Ośrodek ten funkcjonował do 1996 roku przy warsztatach mechanicznych Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 z ul. Słubickiej.

W 2002 roku pracownie przeniesiono do wyremontowanego budynku A w Centrum. Po 16 latach historia zatoczyła koło i w zmodernizowanym budynku B powstało super nowoczesne Centrum Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC.