Ostatnia modyfikacja: 5 grudnia 2019

W dniach 07.05 – 18.05.2018 r. gościliśmy w Centrum Kształcenia Praktycznego dwie praktykantki z Hiszpanii: Andrea Cancelas Valverde oraz Elsa Bastos Pineiro, które odbyły u nas dwutygodniową praktykę zawodową.

Przez ten krótki czas zapoznały się z funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Praktycznego oraz jego pracownikami, odwiedziły sale dydaktyczne i pracownie nauki zawodu, a także miały możliwość poznania środowiska pracy na stanowisku administracyjno-biurowym. Zajmowały się pracami biurowymi, administracyjnymi, wspierały pracowników projektu „Zawodowy Wrocław” w przygotowaniu dokumentacji projektowej, sporządzały zestawienia i weryfikowały kompletność dokumentów. Zaangażowane były także w organizację wydarzenia „Przystanek Kariera” dn. 11.05.2018 na pl. Solnym i Dni Otwartych Funduszy Europejskich w CKP.