Ostatnia modyfikacja: 21 października 2011

Nauczyciele Centrum uczestniczą w programie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych prowadzonego w ramach projektu „Dolnośląski Nauczyciel Przyszłości”. Projekt realizowany jest przez ARAW.

  • 19.04.2011r. nauczyciele CKP brali udział w szkoleniu przeprowadzonym na Politechnice Wrocławskiej.
  • 26-30 września 2011r. nauczyciele Centrum uczestniczyli w szkoleniu w Hasco-Lek S.A we Wrocławiu prowadzonym w formie praktyk, poznając standardy dobrego wytwarzania GMP i standardy produkcji HCCAP.
  •  

     

    naucz2

  • W październiku 2011 nauczyciele Centrum uczestniczyli w wyjeździe do Słowenii w ramach programu Leonardo da Vinci (projekt – VETPRO „Kreujemy naszą przyszłość”).
  • Byli uczestnikami zajęć w placówkach kształcenia zawodowego. Zapoznali się z zastosowaniem urządzeń i systemów mechatronicznych w produkcji sprzętu gospodarstwa domowego w zakładzie przemysłowym w Goreje.