Ostatnia modyfikacja: 19 kwietnia 2011

Doradcy MOWAZ wraz z doradcami z innych szkół i SZOK-ów uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych w placówkach kształcenia zawodowego. Poszerzyli swoją wiedzę na temat oferty kształcenia zawodowego wrocławskich szkół.

  • 11.03.2011 r. odbyło się szkolenie doradców w Zespole Szkół Gastronomicznych.
  • 15.04.2011 r. doradcy MOWAZ brali udział w szkolenie doradców zorganizowanym w Zespole Szkół Nr 2