Ostatnia modyfikacja: 21 kwietnia 2011

Lista odwiedzonych szkół w Hiszpanii:

  • 4.04.2011 – PONCE DE LEON, odpowiednik naszego centrum kształcenia ustawicznego. Ośrodek zajmuje się prowadzeniem kursów dokształcających, a także umożliwiających przekwalifikowanie, przede wszystkim w zawodach informatycznych i ekonomicznych.
  • 5.04.2011 – zespół szkół HUERTA ALTA (gimnazjum, szkoła ogólnokształcąca, szkoła zawodowa).
  • 6.04.2011 – zespół szkół PORTADA ALTA (gimnazjum z klasami integracyjnymi, szkoła ogólnokształcąca, szkoła zawodowa – informatyk).
  • 7.04.2011 – zespół szkół INSTITUTO POLITECNICO DE FORMACION PROFESIONAL JESUS MARIN (gimnazjum, szkoła ogólnokształcąca, szkoła zawodowa dla młodzieży oraz wieczorowa dla dorosłych o bardzo szerokim spektrum zawodów). Oprócz konkretnych kierunków technicznych: mechanik, mechanik samochodowy, elektryk, elektronik, informatyk (grafika komputerowa), szkoła kształci również w kierunkach artystycznych (profil plastyczny i sceniczny).
  • 8.04.2011 – CENTRO MUNICIPAL DE F.P.O JABALCUZA Placówka organizuje kursy dla dorosłych chcących się przekwalifikować, które pozwalają na zdobycie kwalifikacji w zawodach związanych z gastronomią i turystyką oraz opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.