Ostatnia modyfikacja: 29 lipca 2011

Na parterze zaprojektowano pracownie obróbki mechanicznej (frezarki, tokarki), obróbki cieplnej oraz pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. W łączniku między budynkami B i C znajdą miejsce tzw. kawiarenki internetowe i bufet. Na pierwszym piętrze zaplanowano cztery pracownie do kształcenia technika informatyka oraz aulę. Inwestycję prowadzi Zarząd Inwestycji Miejskich. Przewidywany termin zakończenia to marzec 2012 roku. Wyposażenie pracowni zostanie zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku) w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II”. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski.

remont2