ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Dostawa wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER”

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Dostawa wyposażenia dla przedszkoli z podziałem na zadania w ramach projektu „EDUKACJA I PARTNERSTWO BEZ BARIER – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 16 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia, Oborniki Śląskie i Długołęka)”. Projekt jest realizowany w ramach RPO WD 2014-2020, 10.1.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF z podziałem na 9 zadań. CPV 39162100-6, 39161000-8 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznycho wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Edukacja przedszkolna bez barier”

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10. Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w podziale na 7 zadań. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznycho wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK

w ramach doposażenia 90 szkolnych pracowni matematycznych dla 47 szkół na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w podziale na 2 zadania. Uwaga!  –Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert – nowy termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2017 r. o godz. 15:00. Uwaga!  – zmiana terminu składania ofert – nie później niż do dnia 13.12.2017 r. do godz. 15:00.

PRZETARG NIEOGRANICZONY – Dostawa sprzętu specjalistycznego w projekcie „Edukacja przedszkolna bez barier (…)”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś 10.Edukacja, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,Poddziałanie 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej edukacji przedszkolnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. CPV 39162100-6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznycho wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO

CKZ © 2024
Skip to content