Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przetarg nieograniczony dotyczący wyboru liderów szkolnych na potrzeby realizacji projektu „Zawodowy Wrocław” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu w okresie od 01.12.2016 do 30.11.2018 roku