Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

w ramach doposażenia 90 szkolnych pracowni matematycznych dla 47 szkół na potrzeby realizacji projektu „Matematyczne eksperymenty – poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie Wrocław”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w podziale na 2 zadania.

Uwaga!  Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin składania ofert – nowy termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2017 r. o godz. 15:00.

Uwaga!  – zmiana terminu składania ofert – nie później niż do dnia 13.12.2017 r. do godz. 15:00.