Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Dostawa wyposażenia dla szkół z podziałem na zadania w ramach projektu „Wyposażenie wrocławskich szkół w pracownie przedmiotowe”.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO