Ostatnia modyfikacja: 1 marca 2024

Centrum Kształcenia Zawodowego zaprasza do złożenia ofert szacunkowych dla zamówienia: „Usługa prowadzenia warsztatów stacjonarnych dla uczniów/uczennic, rozwijających ich uzdolnienia i umiejętności w zakresie projektowania i produkcji wspomaganej komputerowo CAD/CAM/CNC – w podziale na 3 zadania”

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia – nie później niż do 06.03.2024r. na adres email: jhandziak-buczko@ckz.edu.pl

Szczegółowy opis przedmiotu oszacowania zawarty jest w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia”, oszacowanie prosimy złożyć na załączonym pliku „Formularz do szacowania” w zakresie wybranego/wybranych zadań.

Uprzejmie informujemy, że niniejsze zaproszenie do szacowania nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożone w jego konsekwencji oferty cenowe nie będą stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia, a złożone ofert szacunkowe nie obligują Zamawiającego do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia.