Ostatnia modyfikacja: 11 lutego 2024

„Centrum Kształcenia Zawodowego zaprasza do złożenia ofert szacunkowych dla zamówienia: „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i tonerów na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu w roku 2023.”

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia – nie później niż do 15.02.2024r. (na adres email: kwolicka@ckz.edu.pl)

Szczegółowy opis przedmiotu oszacowania zawarty jest w załącznikach – oszacowanie prosimy złożyć na załączonych drukach.  

Uprzejmie informujemy, że niniejsze zaproszenie do szacowania nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożone w jego konsekwencji oferty cenowe nie będą stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia, a złożone ofert szacunkowe nie obligują Zamawiającego do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia.”