Ostatnia modyfikacja: 26 marca 2024

Centrum Kształcenia Zawodowego zaprasza do złożenia ofert szacunkowych dla zamówienia ,,Usługa przeprowadzenia kursu Uprawnienia SEP 1kV ”

Termin i miejsce składania szacowania wartości zamówienia – nie później niż do 26.03.2024r. do godziny 15:00 na adres email: jhandziak-buczko@ckz.edu.pl

Szczegółowy opis przedmiotu oszacowania zawarty jest w załączniku „Zaproszenie do szacowania – kurs Uprawnienia SEP 1kV.’’

Uprzejmie informujemy, że niniejsze zaproszenie do szacowania nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a złożone w jego konsekwencji oferty cenowe nie będą stanowić oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Procedura ta służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia, a złożone ofert szacunkowe nie obligują Zamawiającego do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia.