Ostatnia modyfikacja: 21 października 2016

W dniu 21 października 2016 w Centrum Kształcenia Praktycznego doradcy zawodowi zorganizowali z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery konferencję pt. „Bądź autorem swojej kariery”.  W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Departamentu Edukacji UM Wrocławia – dyrektor Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych pani Ewa Szczęch oraz pani kierownik Działu Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych pani Magdalena Lazopoulos , przedstawiciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – dyrektorzy, pedagodzy, doradcy. Najważniejsi byli w tym dniu uczniowie z 9 wrocławskich gimnazjów. Dyrektor Ewa Szczęch podała wybrane przykłady działań wrocławskiej edukacji na rzecz efektywnego planowania kariery. Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład pani dr Anetty Pereświet-Sołtan, pracownika naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższe pod tytułem „Autor kariery w opałach”.  Szczególnym akcentem tegorocznej konferencji był udział uczniów w warsztatach „Poznaj swoje marzenia z The Coaching Maps”.  Uczniowie wraz z doradcami i pedagogami mieli okazję zapoznać się z nowym narzędziem, które łączy w sobie interaktywną pracę z obrazem, pracę na metaforze i symbolu, a także pracę na postawach.  Dla uczniów była to możliwość dzielenia się swoimi marzeniami jako motywatorami kariery przyszłej z dorosłymi w atmosferze partnerstwa.

OTK 2016 - zdj. 2OTK 2016 - zdj. 3