Ostatnia modyfikacja: 23 września 2016

W dniu 23 września 2016 roku Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespół Szkół nr 18, gmina Wrocław i Tauron podpisały porozumienie o współpracy. Współpraca obejmuje wsparcie szkół w zakresie rozwoju edukacji zawodowej w obszarze elektroenergetyki. Dzięki współpracy młodzież kształcąca się w zawodach technik elektryk, elektryk i elektromechanik będzie miała możliwość udziału w zajęciach praktycznych prowadzonych przez Centrum. Spółka Tauron udostępni uczniom sprzęt, podzespoły, normy i instrukcje oraz dokumentacje techniczną i inne materiały mające wartość edukacyjną. Oprócz tego przewidziano prowadzenie zajęć dodatkowych – warsztatów, rozwijających kompetencje społeczne uczniów. Tauron zobowiązał się również do sfinansowania siłowni zewnętrznej pod nazwą „Siłownik energetyka” dla uczniów CKP i ZS nr 18.

Porozumienie o współpracy ze spółką TauronPorozumienie obejmuje także modernizację – doposażenie pracowni i poligonu w Centrum oraz organizację staży dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Dostosowanie Systemów Kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”.