Ostatnia modyfikacja: 21 lutego 2024

Ruszamy z rekrutacją do I cyklu projektu „Czas zawodowców”

– jesteś uczniem szkoły objętej projektem?*
– kształcisz się na jednym z wymienionych kierunków, wpisujących się w DSI2030 tj. technik automatyk, technik informatyk, technik elektronik, technik programista, technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska lub na jednym z kierunków nie wpisujących się w DSI2030 tj. technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik organizacji turystyki, technik ortopeda, technik optyk, technik fotografii i multimediów, technik reklamy, technik analityk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik transportu kolejowego, kucharz?

– w chwili przystąpienia do pierwszej formy wsparcia będziesz osobą w wieku 15-20 lat?

– nie jesteś uczniem/uczennicą ostatniej klasy technikum (dotyczy uczniów, wybierających jako formę wsparcia staże uczniowskie)

A dodatkowo:

– Twoja kariera zawodowa nie jest Ci obojętna?
– chcesz podnieść swoje kwalifikacje?
– zależy Ci na zdobyciu doświadczenia zawodowego?
– chcesz „dorobić” do kieszonkowego?

Projekt „Czas zawodowców” jest stworzony dla Ciebie!

Jeszcze dziś wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce Rekrutacja-Uczniowie) i czekaj na wyniki rekrutacji!

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie projektu oraz u Lidera szkolnego.

UWAGA: Rekrutacja trwa od 8.02.2024 i trwa do 18.02.2024 włącznie!

*  Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych, Technikum nr 15, Technikum nr 18, Technikum nr 19, Branżowa szkoła I stopnia nr 2 i Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2, Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3, Branżowa szkoła I stopnia nr 9 i Technikum nr 9 w Zespole Szkół Gastronomicznych, Technikum nr 12 w Zespole Szkół Logistycznych