Ruszamy z rekrutacją do I cyklu projektu „Czas zawodowców” – jesteś uczniem szkoły objętej projektem?*– kształcisz się na jednym z wymienionych kierunków, wpisujących się w DSI2030 tj. technik automatyk, technik informatyk, technik elektronik, technik programista, technik mechatronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanik pojazdów samochodowych, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska lub na jednym z kierunków nie wpisujących się w DSI2030 tj. technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług kelnerskich, technik organizacji turystyki, technik ortopeda, technik optyk, technik fotografii i multimediów, technik reklamy, technik analityk, technik elektroenergetyk transportu szynowego, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik transportu kolejowego, kucharz? – w chwili przystąpienia do pierwszej formy wsparcia będziesz osobą w wieku 15-20 lat? – nie jesteś uczniem/uczennicą ostatniej klasy technikum (dotyczy uczniów, wybierających jako formę wsparcia staże uczniowskie) A dodatkowo: – Twoja kariera zawodowa nie jest Ci obojętna?– chcesz podnieść swoje kwalifikacje?– zależy Ci na zdobyciu doświadczenia zawodowego?– chcesz „dorobić” do kieszonkowego? Projekt „Czas zawodowców” jest stworzony dla Ciebie! Jeszcze dziś wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy (dostępny w zakładce Rekrutacja-Uczniowie) i czekaj na wyniki rekrutacji! Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie projektu oraz u Lidera szkolnego. UWAGA: Rekrutacja trwa od 8.02.2024 i trwa do 18.02.2024 włącznie! *  Technikum nr 10 w Elektronicznych Zakładach Naukowych, Technikum nr 15, Technikum nr 18, Technikum nr 19, Branżowa szkoła I stopnia nr 2 i Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2, Technikum nr 16 w Zespole Szkół nr 3, Branżowa szkoła I stopnia nr 9…