Ostatnia modyfikacja: 28 lipca 2021

W związku z 3 wolnymi miejscami na staże w tegorocznej edycji projektu, uruchamiamy rekrutację uzupełniającą dotyczącą branży logistycznej i gastronomicznej. Są to branże, w której na chwilę obecną pracodawcy zainteresowani są współpracą w ramach realizacji staży uczniowskich i Realizator projektu ma możliwość skierowania uczniów na staż jeszcze w sierpniu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie z ww. branż, spełniające kryteria formalne zawarte w zamieszczonym poniżej regulaminie, proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (skan lub wyraźne zdjęcie) na e-mail: agadecka@ckz.edu.pl do dnia 30 lipca. W terminie wskazanym przez Realizatora projektu konieczne będzie dostarczenie oryginału formularza.

Osoby zakwalifikowane do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej zostaną o tym powiadomione do dnia 3 sierpnia. Staże będą realizowane w sierpniu i – w przypadku braku możliwości realizacji wszystkich 150 godzin stażu w tym miesiącu – w kolejnych miesiącach (wrzesień, październik), w trybie niezakłócającym nauki szkolnej.

Załączniki: