Ostatnia modyfikacja: 4 stycznia 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 
Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
lp. Przedmiot zamówienia Rodzaju zamówienia
 (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany tryb
lub inna procedura
udzielenia zamówienia
Orientacyjna
wartości
zamówienia brutto
Przewidywany termin
wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym 
1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. dostawa przetarg nieograniczony 266 486,00 zł I kwartał 2019
2. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla klas I – III SP. dostawa przetarg nieograniczony 165 772,20 zł I kwartał 2019
3. Organizacja wyjazdu i udziału w zajęciach dydaktycznych dla klas I – III SP. usługa przetarg nieograniczony 182 113,75 zł I kwartał 2019
4.     Utrzymanie ciągłości funkcjonowania Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego. usługa przetarg nieograniczony 446 490,00 zł II kwartał 2019