Ostatnia modyfikacja: 26 lutego 2021

W okresie pandemii staramy się realizować, przy zapewnieniu bezpieczeństwa przeciw COVID -19, zaplanowane zadania. Modernizowaliśmy pracownie z funduszy unijnych. Najwięcej środków otrzymaliśmy ramach projektu „Inwestycje w edukację ponadpodstawową w wybranych placówkach na terenie Wrocławia” realizowanego przez LZN. W latach 2019 – 2020 otrzymaliśmy wyposażenie do pracowni mechatronicznych, informatycznych, teleinformatycznych na kwotę 1 043 000 zł. Z tego w roku szkolnym 2020/21 wyposażenie za kwotę prawie 500 tys. Ponadto z dwóch projektów „Od stażysty do specjalisty oraz projektu „Manufaktura fachowców” zakupiony został sprzęt za kwotę około 100 tys. zł. Tak więc pracownie Centrum modernizowane są na bieżąco i nie stoją puste. Realizujemy zajęcia w formie stacjonarnej oraz hybrydowej. W pakiecie do sprzętu są szkolenia. W dniach 23 – 25.02.2021 w Centrum Kształcenia Zawodowego odbyło się szkolenie w zakresie obsługi sprawdzianu produkcyjnego Equator firmy RENISHAW. To nowoczesne urządzenie da możliwości nabywania umiejętności zawodowych na najwyższym poziomie przyszłym automatyków mechaników operatorów obrabiarek skrawających W szkoleniu uczestniczyli nauczyciele z pracowni CNC: Stanisław Pokutycki, Mariusz Bociarski oraz Roman Fronia.