Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok  Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lp. Przedmiot zamówienia Rodzaju zamówienia  (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartości zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym  1. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. dostawa przetarg nieograniczony 266 486,00 zł I kwartał 2019 2. Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla klas I – III SP. dostawa przetarg nieograniczony 165 772,20 zł I kwartał 2019 3. Organizacja wyjazdu i udziału w zajęciach dydaktycznych dla klas I – III SP. usługa przetarg nieograniczony 182 113,75 zł I kwartał 2019 4.     Utrzymanie ciągłości funkcjonowania Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego. usługa przetarg nieograniczony 446 490,00 zł II kwartał 2019