Ostatnia modyfikacja: 2 listopada 2010

29 października w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zorganizowano konferencję na temat „Rola doradcy i rodziców w kształtowaniu wyborów edukacyjnych-zawodowych młodzieży szkolnej”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki z zakresu poradnictwa prof. dr hab. Bożena Wojtasik, dr Violetta Drabik – Podgórna, Wydziału Edukacji UM Wrocławia, Kuratorium Oświaty, Urzędu Pracy, ARAW, OHP, Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, pracodawców, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy szkół zawodowych i doradcy zawodowi z wrocławskich szkół.

 

mowaz2