Ostatnia modyfikacja: 22 lipca 2010

W pierwszym półroczu 2010 r. zmodernizowano pracownię elektroniczną. Zakupiono zestawy edukacyjne – system treningowy: telewizji LCD i plazmy, kolorowej telewizji, radioodbiornika, wzmacniacza audio, DVD i CD ED, system nadawczo-odbiorczy AM oraz zestaw edukacyjny – system treningowy komunikacji cyfrowej. Pozwoli to poprawić standardy kształcenia w zawodach technika elektronika oraz technika telekomunikacji.

W drugim semestrze wymieniono komputery w całości w pracowni pneumatyki, w pracowni sieci komputerowych oraz w części w pracowni technologii komputerowej.

elektronik1Centrum przystąpiło do programu „Dream Spark” firmy Microsoft. w ramach którego otrzymało nieodpłatnie oprogramowanie MS Visual Studio Professional 2010. CKP przystąpiło także do programu „Microsoft School Angreement’ w ramach, którego otrzymało 300 licencji na MS Windows7 oraz MS Office 2010.

Zmodernizowano pracownie CNC, a nauczyciele prowadzący zajęcia w tej pracowni odbyli szkolenia z oprogramowania InwentorCam w przedsiębiorstwie Premium Solutions.