Ostatnia modyfikacja: 20 lipca 2010

W czerwcu 2010 r. zakończono trwający dwa lata projekt „Od praktykanta do pracownika” skierowany do uczniów sześciu wrocławskich ZSZ oraz SP realizowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Wydział Edukacji oraz CKP.
W projekcie wzięło udział 194 uczniów kształconych w pięciu zawodach na poziomie robotniczym oraz 288 czterech zawodach na poziomie technikalnym.
Projekt finansowany był ze środków unijnych w ramach PO KL 9.2 – „Podniesienie atrakcyjności i szkolenia zawodowego”. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach z doradcami zawodowymi, kursie języka angielskiego oraz kształceniu praktycznym w zakładach pracy.

 

mowaz2W poprzednim roku Centrum było partnerem w realizacji projektu PO KL 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. 54 nauczycieli z sześciu wrocławskich szkół zawodowych oraz Centrum uczestniczyło w projekcie „Nauczyciel Przyszłości, w ramach którego nauczyciele brali udział m.in. w praktykach zawodowych w firmach FAT, LG ELEKTRONICS, , FAGOR MASTERCOOK, BIAP. Efektem tego projektu jest współpraca w zakresie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz realizacja części zajęć praktycznych u pracodawców.