ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

OGŁOSZENIE nr 2 o przetargu publicznym (ofertowym) na sprzedaż maszyn używanych

OGŁOSZENIE Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowegowe Wrocławiu ogłasza II przetarg publiczny (ofertowy) na sprzedaż maszyn używanych Stan techniczny: sprawna (kompletna) Rok produkcji: 1993 Producent: Bemato Numer fabryczny: b/d Dane techniczne: prawdopodobnie typ M1TR Obciążenie pracy: małe Ilość: 1 sztuka Wadium: 946,40 zł Cena wywoławcza: 11 640,72 zł brutto Stan techniczny: sprawna (kompletna) Rok produkcji: 1973 Producent: Deckel Numer fabryczny: b/d Dane techniczne: powierzchnia mocowania 600x260mm, liczba rowków:5,szerokość rowka 12, zakres prędkości w pionie 60-1200 obr., zakres prędkości w poziomie 95-1900 obr., liczba kroków prędkości:12, prędkość posuwu:10-500 mm/min, liczba stopni posuwu:10 Ilość: 1 sztuka Wadium: 915,20 zł Cena wywoławcza: 11 256,96 zł brutto Oferta pisemna powinna zawierać: Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. – unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, – odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

OGŁOSZENIE nr 1 o przetargu publicznym (ofertowym) na sprzedaż maszyn używanych

OGŁOSZENIE Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowegowe Wrocławiu ogłasza II przetarg publiczny (ofertowy) na sprzedaż maszyn używanych Stan techniczny: sprawna (kompletna) Rok produkcji: 1993 Producent: Bemato Numer fabryczny: b/d Dane techniczne: prawdopodobnie typ M1TR Obciążenie pracy: małe Ilość: 1 sztuka Wadium: 1 492,40 zł Cena wywoławcza: 14 924 zł netto +23% VAT Stan techniczny: sprawna (kompletna) Rok produkcji: 1973 Producent: Deckel Numer fabryczny: b/d Dane techniczne: powierzchnia mocowania 600x260mm, liczba rowków:5,szerokość rowka 12, zakres prędkości w pionie 60-1200 obr., zakres prędkości w poziomie 95-1900 obr., liczba kroków prędkości:12, prędkość posuwu:10-500 mm/min, liczba stopni posuwu:10 Ilość: 1 sztuka Wadium: 1443,20 zł Cena wywoławcza: 14 432 zł netto +23% VAT Oferta pisemna powinna zawierać: (słownie zł: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dwa, 40/100gr), maszyna nr 2 – 1 443,20 zł ( słownie zł: jeden tysiąc czterysta czterdzieści trzy, 20/100 gr), na konto 85 1020 5226 0000 6102 0416 4455  nie później niż do 23 stycznia 2024r włącznie, tytułem przelewu: „Wadium – sprzedaż maszyny nr 1” , „Wadium – sprzedaż maszyny nr 2”. Oferentowi, którego oferta zostanie  przyjęta wadium zostanie zwrócone na konto po otrzymaniu zapłaty za zakupioną maszynę. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany numer rachunku. Brak środków pieniężnych na podanym koncie w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacenie wadium. Wadium przepada na rzecz Centrum, jeżeli w drodze przetargu wyłoniony nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. – unieważnienia przetargu…

CKZ © 2024
Skip to content