Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok    Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   lp. Przedmiot zamówienia Rodzaju zamówienia  (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartości zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym  Uwagi 1. Szkolenia zawodowe dla uczniów usługa przetarg nieograniczony 223 800,00 zł I kwartał 2018   2. Matematyczne eksperymenty – opiekunowie szkolni usługa przetarg nieograniczony 364 227,64 zł I – II kwartał 2018   3. Wrocławski System Bibliotek Szkolnych Zadanie I – uruchomienie systemu bibliotecznego Wrocławski System Bibliotek Szkolnych, Zadanie II – świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu oraz Oprogramowania Narzędziowego, Zadanie III – świadczenie dodatkowych usług Modyfikacji Systemu oraz usług Wsparcia technicznego z funkcjonowania Systemu.  usługa przetarg nieograniczony 436 933,33 zł I – II kwartał 2018     Interdyscyplinarna siódemka           4. Szkolenie „TIK w edukacji  wczesnoszkolnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego” (73 osoby, 8h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 10 452,06 zł II kwartał 2018 łącznie: 52 960,68 zł netto Szkolenie „Logorytmika” (47 osób, 15h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 12 860,04 zł II kwartał 2018 Szkolenie doskonalące w komunikacji wspierającej współpracę w grupie (47 osób, 8h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 7 694,24 zł II kwartał 2018 Szkolenie doskonalące dla nauczycieli w zakresie tworzenia i realizacji programów interdyscyplinarnych zajęć dodatkowych (69 osób, 20h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 21 954,34 zł II kwartał 2018   Interdyscyplinarna…