Ostatnia modyfikacja: 12 stycznia 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok   
Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
lp. Przedmiot zamówienia Rodzaju zamówienia
 (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany tryb
lub inna procedura
udzielenia zamówienia
Orientacyjna
wartości
zamówienia
Przewidywany termin
wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym 
Uwagi
1. Szkolenia zawodowe dla uczniów usługa przetarg nieograniczony 223 800,00 zł I kwartał 2018  
2. Matematyczne eksperymenty – opiekunowie szkolni usługa przetarg nieograniczony 364 227,64 zł I – II kwartał 2018  
3. Wrocławski System Bibliotek Szkolnych
Zadanie I – uruchomienie systemu bibliotecznego Wrocławski System Bibliotek Szkolnych,
Zadanie II – świadczenie Serwisu Gwarancyjnego Systemu oraz Oprogramowania Narzędziowego,
Zadanie III – świadczenie dodatkowych usług Modyfikacji Systemu oraz usług Wsparcia technicznego z funkcjonowania Systemu. 
usługa przetarg nieograniczony 436 933,33 zł I – II kwartał 2018  
  Interdyscyplinarna siódemka          
4. Szkolenie „TIK w edukacji  wczesnoszkolnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego” (73 osoby, 8h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 10 452,06 zł II kwartał 2018 łącznie:
52 960,68 zł netto
Szkolenie „Logorytmika” (47 osób, 15h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 12 860,04 zł II kwartał 2018
Szkolenie doskonalące w komunikacji wspierającej współpracę w grupie (47 osób, 8h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 7 694,24 zł II kwartał 2018
Szkolenie doskonalące dla nauczycieli w zakresie tworzenia i realizacji programów interdyscyplinarnych zajęć dodatkowych (69 osób, 20h zajęć na grupę) usługa przetarg nieograniczony 21 954,34 zł II kwartał 2018
  Interdyscyplinarna siódemka          
5. Zajęcia pozaszkolne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu – bilet wstępu i koszt udziału w zajęciach dla 1008 uczniów usługa przetarg nieograniczony 40 975,61 zł II kwartał 2018 łącznie:
136 585,37 zł netto
Zajęcia pozaszkolne w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu – koszt transportu (1 autokar/usługa na 6 grup) usługa przetarg nieograniczony 27 317,07 zł II kwartał 2018
Zajęcia pozaszkolne w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz w JuraParku w Krasiejowie – bilet wstępu i koszt udziału w zajęciach dla 1008 uczniów usługa przetarg nieograniczony 40 975,61 zł II kwartał 2018
Zajęcia pozaszkolne w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka oraz w JuraParku w Krasiejowie – koszt transportu (1 autokar/usługa na 6 grup) usługa przetarg nieograniczony 27 317,07 zł II kwartał 2018
  Interdyscyplinarna siódemka          
6. Wynagrodzenie opiekuna szkoły podstawowej – (7 opiekunów x 25h miesięcznie x 50,00 zł) – umowa zlecenie usługa przetarg nieograniczony 87 500,00 zł II kwartał 2018  
7. Przebudowa bud. B wraz z wyposażeniem w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu. Zakup wyposażenia:
– frezarka 5-osiowej
– imadła i mocowania do frezarki
– meble
– komputery, drukarki i TV
– ploter laserowy
– narzędzia pomiarowe warsztatowe
– przecinarka taśmowa
– urządzenie do pomiaru narzędzi skrawających
dostawa przetarg nieograniczony 813 008,00 zł II -III kwartał 2018