Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych lp. Przedmiot zamówienia Rodzaju zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartości zamówienia (netto) zł Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym   1. Pełnienie funkcji Liderów Szkolnych usługa przetarg nieograniczony   149 500,00   I kwartał 2017   2. Zakup centrum tokarskiego CNC dostawa przetarg nieograniczony   292 870,00   I kwartał 2017   3. Kursy zawodowe – operator usługa przetarg nieograniczony   515 690,00   I kwartał 2017 Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok  sporządzona na dzień 26 września 2017r. 4. Wybór ekspertów do prowadzenia szkoleń oraz konsultacji indywidualnych dla 141 nauczycieli matematyki wrocławskich szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia nauczania matematyki opartego na metodzie eksperymentu w projekcie „Matematyczne eksperyment” usługa przetarg nieograniczony 236 040,00 IV kwartał 2017