Ostatnia modyfikacja: 10 stycznia 2017

 
Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaju zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartości zamówienia (netto) zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

Pełnienie funkcji Liderów Szkolnych

usługa

przetarg nieograniczony

 

149 500,00

 

I kwartał 2017

 

2.

Zakup centrum tokarskiego CNC

dostawa

przetarg nieograniczony

 

292 870,00

 

I kwartał 2017

 

3.

Kursy zawodowe – operator

usługa

przetarg nieograniczony

 

515 690,00

 

I kwartał 2017

Modyfikacja planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok  sporządzona na dzień 26 września 2017r.
4.

Wybór ekspertów do prowadzenia szkoleń oraz konsultacji indywidualnych dla 141 nauczycieli matematyki wrocławskich szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w zakresie przygotowania nauczycieli do prowadzenia nauczania matematyki opartego na metodzie eksperymentu w projekcie „Matematyczne eksperyment”

usługa

przetarg nieograniczony

236 040,00

IV kwartał 2017