ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Marzec 2018

1) Wykonanie wyprawy elewacyjnej2) Obudowa konstrukcji stalowych do odporności ogniowej3) Ścianki działowe4) Okładziny ścienne z płytek ceramicznych5) Montaż instalacji elektrycznych niskopradowych – cd6) Montaż instalacji wod-kan – cd7) Montaż stelaży podtynkowych pod przybory sanitarne – cd8) Montaż instalacji c.o. i grzejników – cd9) Montaż kanałów instalacji wentylacji – cd

Luty 2018

1) Wykonanie ścianek działowych i zabudów2) Wykonanie posadzek3) Montaż tras kablowych4) Montaż instalacji elektrycznych niskopradowych5) Montaż instalacji wod-kan6) Montaż stelaży podtynkowych pod przybory sanitarne7) Montaż instalacji c.o. i grzejników8) Montaż kanałów instalacji wentylacji

Nasze Centrum Nowoczesnych Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC nabiera projektowych kształtów

We wrześniu 2017 r.:  wykonano roboty rozbiórkowe posadzek, ścianek działowych oraz odkopano ściany fundamentowe na zewnątrz budynku, zrobiono izolacje. W październiku 2017 r.: wykonano wykopy pod stopy i ławy fundamentowe oraz zbrojenie stóp i ław i ścian fundamentowych. Ponadto pogłębiono posadzki na parterze, wykonano izolacje ścian wewnętrznych, zasypano piwnice, wykonano podejścia kanalizacyjne i podkład pod posadzkę na parterze. W listopadzie 2017 r. zakończono  roboty rozbiórkowe klatki schodowej i stropów, docieplono stropodach granulatem, wykonano pokrycie dachowe, wykuto, niektóre  zamurowano i zamontowano okna, poklejono płyty izolacyjne na elewacji, rozpoczęto roboty elektryczne wewnątrz budynku. W grudniu 2017 r.  rozpoczęto deskowanie, zbrojenie i betonowanie nowej klatki schodowej, montaż konstrukcji stalowych,  wykonanie warstwy zbrojącej na elewacji, montaż nadproży i wykucia pod nowe otwory drzwiowe, wykonano wzmocnienia  istniejących stropów. Rozpoczęto montaż instalacji wodnych oraz montażu instalacji wentylacji. Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii projektowej.

CKZ © 2024
Skip to content