Pracownia: Obróbka ręczna/montaż-demontaż maszyn i urządzeń Lokalizacja: sala 07 - budynek D Opiekun pracowni: Maciej Maciński Ogólny opis pracowni: Pracownia wyposażona jest w narzędzia i urządzenia niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu obróbki ręcznej oraz zajęć oraz montażu i demontażu maszyn i urządzeń. Pracownia obróbki ręcznej podzielona jest na dwie części, w których niezależnie od siebie można równolegle prowadzić zajęcia praktyczne z zakresu obróbki ręcznej jak i montażu i demontażu maszyn i urządzeń. Zajęcia prowadzone są w grupach liczących 8-10 uczniów. W procesie kształcenia uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie: dobierania metod i rodzaju obróbki ręcznej, dobierania materiałów do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, dobierania narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej, dobierania narzędzi i przyrządów pomiarowych do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich, oceniania jakości wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej, posługiwanie się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, planowania czynności związanych z demontażem maszyn i urządzeń, charakteryzowania procesów zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, oceniania ich stanu technicznego, montowania maszyn i urządzeń po naprawie, dobierania metod i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, konserwowania narzędzi. Wyposażenie pracowni : tokareki TUM-25 frezarka uniwersalną stanowiska ślusarskie stanowisk demontażu/montażu maszyn i urządzeń oraz 4 stanowiska do trasowania zaginarkę ręczną, ostrzałkę dwutarczową, przecinarkę taśmową wiertarki stołowe oraz wiertarka kolumnową stanowiska do prostowania i gięcia, prasy dźwigniowe, 2 przyrządy kłowe gwintownicę elektryczną, elektronarzędzi, narzędzia i przyrządy do trasowania, wiercenia, gwintowania, piłowania, nitowania, lutowania, piec hartowniczy, twardościomierz. Zawody nauczane w pracowni: Technik- mechanik lotnictwa Technik- mechanik Ślusarz Mechanik monter maszyn i urządzeń Mechatronik Kwalifikacje: MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów...