26.10.2007 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowych pracowni w wyremontowanym budynku „D”, gdzie przeniesiono działy obróbki ręcznej z warsztatów na ul. Robotniczej 36. W budynku tym poza poligonem elektrycznym i energetycznym, działami obróbki ręcznej powstała spawalnia.