Ostatnia modyfikacja: 24 listopada 2006

W roku 2006 wzbogaciliśmy bazę dydaktyczną o wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodów elektryka, montera-elektronika, ślusarza oraz technika elektronika. Wyposażenie to otrzymaliśmy w ramach realizacji centralnego programu ministerialnego finansowanego ze środków EFS-u.

24 listopada 2006 r. decyzją Dolnośląskiego Kuratora Oświaty przyznano Centrum akredytację na prowadzenie szkoleń informatycznych w zakresie technologii komputerowych wspomagających projektowanie i wytwarzanie wyrobów (CAD/CAM i CNC) oraz na szkolenia informatyczne w siedmiu modułach.

W roku szkolnym 2006/2007 gościliśmy uczniów i nauczycieli z placówek edukacyjnych między innymi z: Włoch, Turcji, Norwegii, Niemiec. Częstymi gośćmi byli również przedstawiciele pracodawców: Siemens, Volvo, 3M, LG-Philips, którzy zapoznawali się z warunkami kształcenia zawodowego w CKP.