Nazwa pracowni: Pracownia montażu , pomiarów  i badań układów elektrycznych i elektronicznych Lokalizacja: sala 306 budynek A Opiekun: Janusz Torbus Ogólny opis pracowni: Pracownia jest przystosowana do kształcenia modułowego oraz kształcenia przedmiotowego.Wyposażenie pracowni pozwala na prowadzenie zajęć w zawodach:  elektrycznych, elektronicznych, teleinformatycznych i mechatronicznych. Uczniowie poznają zasady montażu elektryczno-elektronicznego układów elektronicznych. Uruchamiają, dokonują pomiarów wielkości elektrycznych i badają ich parametry. Poznają podstawy techniki cyfrowej, podstawowe układy cyfrowe, dokonują montażu na trenażerach i badają  ich właściwości. Wykonują i sprawdzają różnego rodzaju przewody teleinformatyczne. Montują różnego rodzaju instalacje elektroniczne, uruchamiają i sprawdzają ich działanie. Pracownia posiada 18 stanowisk. Wyposażenie podstawowe: Oscyloskopy analogowe i cyfrowe. Generatory funkcji  analogowe i cyfrowe. Regulowane zasilacze napięcia stałego. Multimetry cyfrowe. Trenażery do badania obwodów prądu stałego. Trenażery do badania obwodów prądu przemiennego. Trenażery do badania elektronicznych układów analogowych. Trenażery do badania elektronicznych układów cyfrowych. Zawody nauczane: Technik elektronik Technik teleinformatyk Technik mechatronik Kwalifikacje: EE.03.  Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych INF. 08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi ELM. 03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych