Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych (w podziale na 2 zadania),uczestniczących w projekcie „Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”. KODY CPV:80 00 0000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadach określonych w Ogłoszeniu) – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) w terminie do dnia 28 sierpnia 2020r.  do godziny 1000 UWAGAZamawiający informuje (zgodnie z treścią załączonego pisma „Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert)”), iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert (dla obu Zadań):Ofertę należy złożyć do dnia 04.09.2020r. do godziny 1100 (otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020r. o godz. 11.30) UWAGAZamawiający informuje (zgodnie z treścią załączonego pisma „Informacja o zmianie Ogłoszenia (02.09.2020))”), iż dokonał – dla obu Zadań: Zmiany treści Załącznika nr 3 do Ogłoszenia (Formularz oferty) – zamieszczając jego właściwą formę w postaci pliku: „Załącznik 3 – Formularz oferty (poprawiony – 02.09.2020)”Prosimy korzystać z właściwego, poprawionego pliku dla Formularza oferty. Zmiany termin składania i otwarcia ofert Ofertę należy złożyć do dnia 08.09.2020r. do godziny 1100 (otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2020r. o godz. 11.30)