ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

USŁUGI SPOŁECZNE – znak sprawy: 17/US/CKZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (w podziale na 2 zadania),uczestniczących w projekcie „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”. KODY CPV: 80 00 0000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe) TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadach określonych w Ogłoszeniu) – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) w terminie do dnia 02 stycznia 2020 r.  do godziny 1000

USŁUGI SPOŁECZNE – znak sprawy: 16/US/CKZ/2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (w podziale na 3 zadania), uczestniczących w projekcie „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”. KODY CPV:80 00 0000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe) TERMIN SKŁADANIA OFERT:   Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadach określonych w Ogłoszeniu) – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) w terminie do dnia 15 listopada 2019r. do godziny 1000.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE – znak sprawy 11/US/CKZ/2019

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń wraz z cateringiem dla nauczycieli– w podziale na 3 zadania – uczestniczących w projekcie „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”. KODY CPV (przedmiot główny):80 00 0000-455 30 0000-3 TERMIN SKŁADANIA OFERT: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadch określonych w ogłoszeniu) – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) – do dnia 30 września 2019r. do godziny 1000. UWAGA: Zamawiający informuje, iż zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z dokonanymi zmianami w treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz w treści Załącznika nr 8 do Ogłoszenia (projekt umowy dla Zadania 1, 2). Zamawiający informuje, iż wraz z odpowiedziami zamieścił również wersję ujednoliconą Ogłoszenia o zamówieniu oraz załącznika nr 8 do Ogłoszenia  – z wyróżnionymi zmianami. Termin składania ofert nie uległ zmianie.   UWAGA: Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 03 października 2019r. (godz. 10.00) – szczegóły w załączonym piśmie.

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE – Znak sprawy: 8/US/CKP/2019 (powtórka postępowania)

Przedmiotem zamówienia są: Usługi edukacyjne polegające na wsparciu merytorycznym nauczycieli, uczniów i rodziców przez opiekunów szkół podstawowych…” w podziale na 2 zadania w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych…” CPV 80400000-8 TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat (budynek A, I piętro – p. 112) – nie później niż dnia 31 lipca 2019r. do godziny 10

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE – Znak sprawy: 6/US/CKP/2019

Przedmiotem zamówienia są: Usługi edukacyjne polegające na wsparciu merytorycznym nauczycieli, uczniów i rodziców przez 7 opiekunów szkół podstawowych…” w podziale na 7 zadań w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych…” CPV 80400000-8 TERMIN SKŁADANIA OFERT.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 18 lipca 2019r. do godziny 10

CKZ © 2024
Skip to content