ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 15/PN/CKZ/2020

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputery przenośne (48 sztuk) w podziale na 2 zadania. KODY CPV:30200000-1 (sprzęt komputerowy),30213100-6 (komputer przenośny) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112). Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści siwz zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (29.12.2020)”) i „Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (BZP – 29.12.2020)”. Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 07.01.2021 r. do godziny 1000 (otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2021r. o godz. 10.30) Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz: Załącznik 1 – poprawiony OPZ dla Zad. 1 Załącznik 2 – poprawiony OPZ dla Zad. 2 załącznik 3.1 – poprawiony wykaz parametrów technicznych dla Zad. 1 załącznik 3.2 – poprawiony wykaz parametrów technicznych dla Zad. 2 Prosimy nie korzystać z pierwotnie załączonych plików Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3.1 i Załącznik 3.2

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 14/PN/CKZ/2020

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputery przenośne (4 sztuki). KODY CPV:30200000-1 (sprzęt komputerowy), TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 03.12.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112).

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 13/PN/CKZ/2020

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputery przenośne (15 sztuk) w podziale na 2 Zadania. KODY CPV:30200000-1 (sprzęt komputerowy), TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 23.11.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112).

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 11/PN/J/2020

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK do 2 przedszkoli Gminy Wrocław – w podziale na 7 Zadań. KODY CPV: 39162100-0 (pomoce dydaktyczne)30213100-6 (komputery przenośne),32322000-6 (urządzenia multimedialne)48520000-9 (programy multimedialne)3012120000-5 (urządzenia fotokopiujące)42514200-4 (elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu) TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112).

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 10/PN/J/CKZ/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego oraz sprzętu TIK wraz z montażem i usługą szkoleniową – w podziale na 2 zadania. KODY CPV:39162100-0 (pomoce dydaktyczne)33197000-7 (medyczne urządzenia komputerowe)37426000-0 (sprzęt do ćwiczeń równowagi)80000000-4 (usługi edukacyjne i szkoleniowe) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 02.09.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112) UWAGA:Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi i dokonuje zmiany treści siwz dla Zadania 2  – zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (27.08.2020)”).Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz – dla Zadania 2: „Załącznik nr 2 – OPZ2  (poprawiony – 27.08.2020)”; „Załącznik nr 3.2 – Arkusz kalkulacyjny dla Zadania 2 (poprawiony – 27.08.2020)”; Arkusz szczegółowy (poprawiony – 27.08.2020) Prosimy korzystać z aktualnie załączonych plików dla Zadania 2.

CKZ © 2024
Skip to content