ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 11/PN/J/2020

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu TIK do 2 przedszkoli Gminy Wrocław – w podziale na 7 Zadań. KODY CPV: 39162100-0 (pomoce dydaktyczne)30213100-6 (komputery przenośne),32322000-6 (urządzenia multimedialne)48520000-9 (programy multimedialne)3012120000-5 (urządzenia fotokopiujące)42514200-4 (elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu) TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 22.09.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112).

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 10/PN/J/CKZ/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego oraz sprzętu TIK wraz z montażem i usługą szkoleniową – w podziale na 2 zadania. KODY CPV:39162100-0 (pomoce dydaktyczne)33197000-7 (medyczne urządzenia komputerowe)37426000-0 (sprzęt do ćwiczeń równowagi)80000000-4 (usługi edukacyjne i szkoleniowe) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 02.09.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112) UWAGA:Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi i dokonuje zmiany treści siwz dla Zadania 2  – zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (27.08.2020)”).Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz – dla Zadania 2: „Załącznik nr 2 – OPZ2  (poprawiony – 27.08.2020)”; „Załącznik nr 3.2 – Arkusz kalkulacyjny dla Zadania 2 (poprawiony – 27.08.2020)”; Arkusz szczegółowy (poprawiony – 27.08.2020) Prosimy korzystać z aktualnie załączonych plików dla Zadania 2.

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 6/PN/CKZ/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – komputery stacjonarne wraz z monitorem i oprogramowaniem (17 sztuk). KODY CPV:30200000-1 (sprzęt komputerowy) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 31.08.2020 r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112) UWAGA: Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi i dokonuje zmiany treści siwz  – zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (27.08.2020)” i Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (BZP – 27.08.2020). Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:Ofertę należy złożyć do dnia 04.09.2020r. do godziny 1200 (otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020r. o godz. 12.30).Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz: Załącznik 1 – OPZ (zmieniony 27.08.2020) Załącznik 2.1 do siwz (zmieniony 27.08.2020) Prosimy korzystać z aktualnie załączonych plików.

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 7/PN/J/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TIK i pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych gminy Wrocław – w podziale na 4 zadania. KODY CPV: 30213100-6 (komputery przenośne)32322000-6 (urządzenia multimedialne)39162100-6 (pomoce dydaktyczne)48520000-9 (programy multimedialne) TERMIN SKŁADANIA OFERT: Ofertę należy złożyć do dnia 13.08.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112) Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi i dokonuje zmiany treści siwz  – zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (07.08.2020)”). Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz: Załącznik 1 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 1 (poprawiony – 07.08.2020) Załącznik 2 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 2 (poprawiony – 07.08.2020) Załącznik 3 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 3 (poprawiony – 07.08.2020) Załącznik 4 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 4 (poprawiony – 07.08.2020) Arkusz szczegółowy (Zadanie 1) (poprawiony – 07.08.2020) Arkusz szczegółowy (Zadanie 2) (poprawiony – 07.08.2020) Prosimy nie korzystać z pierwotnie załączonych plików (Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4 do siwz). Zamawiający informuje iż w nawiązaniu do zmiany siwz dokonanej w dniu 07.08.2020r. udostępnia właściwy Załącznik 1 – Arkusz kalkulacyjny dla Zad. 1 (zmieniony – 07.08.2020) Zamawiający informuje (zgodnie z treścią załączonego pisma „Zmiana siwz (11.08.2020)”), iż dokonuje zmiany zapisów siwz (dla Zadania 1). Jednocześnie Zamawiający informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert (dla wszystkich Zadań): Ofertę należy złożyć do dnia 15.08.2020r. do godziny…

PRZETARG NIEOGRANICZONY– znak sprawy 8/PN/CKZ/2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego – laptopy (53 sztuki). KODY CPV:30200000-1 (sprzęt komputerowy) TERMIN SKŁADANIA OFERT:Ofertę należy złożyć do dnia 04.08.2020r. do godziny 1000. Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej – w sposób gwarantujący nienaruszalność, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, w siedzibie Zamawiającego – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska  49a, 53-611 Wrocław (budynek A, I piętro, pokój nr 112) Zamawiający informuje, że ponownie dokonuje zmiany treści siwz (zgodnie z załączonym pismem „Wyjaśnienia i zmiana siwz (31.07.2020)”). Zamawiający, wraz z wyjaśnieniami i zmianą siwz, udostępnia również poprawione załączniki do siwz: Załącznik 1 – OPZ (poprawiony – 31.07.2020) Załącznik 2 – OPZ (poprawiony – 31.07.2020) Załącznik 3.1 (poprawiony – 31.07.2020) Załącznik 3.2 (poprawiony – 31.07.2020) Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Prosimy nie korzystać z załączonych wcześniej plików (Załącznik 1 – OPZ (poprawiony – 30.07.2020); Załącznik 2 – OPZ (poprawiony – 30.07.2020) ; Załącznik 3.1 (poprawiony – 30.07.2020); Załącznik 3.2 (poprawiony – 30.07.2020)).

CKZ © 2020
Skip to content