ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Zapytanie ofertowe nr BP/21/2019

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringu w formie serwisu kawowego dla uczestników szkoleń z zakresu indywidualizacji form wsparcia – organizowanych w ramach projektu pn.: „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica (…)” Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż do dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 12:30

Zapytanie ofertowe nr BP/20/2019

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringu w formie serwisu kawowego dla uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektupn.: „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż do dnia 14 listopada 2019 r. o godz. 12:30

Zapytanie ofertowe nr BP/16/2019 (dostawa sprzętu komputerowego)

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu.Formularz ofertowy, wykaz oferowanego sprzętu oraz projekt umowy są częścią zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w formie: a) pisemnej – do Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław, budynek A, sekretariat (I piętro – pokój nr 112) lub b) e-mail – na adres poczty elektronicznej: zamowienia@ckp.pl  nie później niż dnia 13.08.2019 r. do godz. 10:00.

Zapytanie ofertowe nr BP/17/2019

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest usługa polegająca na wyłonieniu Wykonawcy, któremu zlecone zostanie : Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie aplikacji internetowej, w ramach projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Formularz ofertowy jest częścią zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat, nie później niż dnia 31.07.2019 r. do godz. 12:30 UWAGAZamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.08.2019 r. do godz. 12:30

Zapytanie ofertowe nr BP/18/2019

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: Kompleksowa obsługa zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn.: „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu, w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021; w podziale na dwa zadania: 1) Zadanie nr 1: przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia do zamówień publicznych udzielanychw trybie przetargów nieograniczonych, 2) Zadanie nr 2: przygotowanie dokumentacji przetargowej do udzielania zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych i przeprowadzenie procedur udzielania zamówień w trybie przetargów nieograniczonych. Formularz ofertowy jest częścią zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat,nie później niż dnia 30.07.2019 r. do godz. 13:30 UWAGAZamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.08.2019 r. do godz. 10:30

CKZ © 2024
Skip to content