ZADZWOŃ DO NAS
+48 71 798 67 00
GODZINY PRACY
7.00-19.00

Rekrutacja do II edycji projektu

Rekrutacja do II edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 20 stycznia 2021, a zakończy 29 stycznia 2021. Edycję II zaplanowano dla 136 uczniów (w tym 136 będzie uczestniczyło w stażach/praktykach zawodowych i 30 w stażach/praktykach zawodowych i kursach języka angielskiego branżowego). Rekrutacja do projektu prowadzona będzie oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz oddzielnie dla uczniów, którzy jako formę wsparcia wybiorą staż/praktykę zawodową oraz kurs języka angielskiego branżowego. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za: – płeć (żeńska) (+5 pkt) – niepełnosprawność (+5 pkt.) – zamieszkanie na obszarze wiejskim wg. klasyfikacji DEGURBA 3 (+5 pkt.) W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość kandydata do udziału w projekcie. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt. Trzecia część formularza zgłoszeniowego dotyczy wyłącznie uczniów, którzy oprócz stażu/praktyki zawodowej, jako dodatkową formę wsparcia wybrali kurs branżowego języka angielskiego. Część trzecia ma charakter otwarty. Na tym etapie kandydat może uzyskać maksymalnie 12 pkt. Przebieg rekrutacji do II edycji projektu: udostępnienie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie na uniwersalnie dostępnej stronie WWW Realizatora projektu oraz w szkołach działania informacyjne adresowane do uczniów i rodziców, w tym informacje na stronie www.ckz.edu.pl i stronach internetowych szkół złożenie przez kandydatów ze szkół objętych Projektem formularza zgłoszeniowego zawierającego deklarację udziału w danej formie wsparcia w terminie 20-29.01.2021.W związku z aktualną sytuacją epidemiczną rekrutacja do projektu odbędzie się w formie zdalnej – kandydaci zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego…

CKZ © 2024
Skip to content