Dzień Program zajęć Liczba godzin Teoria Praktyka 1-szy Szkolenie BHP, Struktura programu CNC.Zapoznanie z programem zajęć realizowanych w pracowni.Obsługa stanowiska symulatora komputerowego FANUC. 1 3 Podstawowe wiadomości o pisaniu programów CNC. Struktura programu CNC.Charakterystyczne punkty obrabiarki: VENUS 200 CBKO – Fanuc 0i-TC. 1 3 2-gi Pisanie programów dla wałków stopniowych z zastosowaniem funkcji ruchu prostoliniowego, szybkiego – G00 i roboczego – G01.G02 i G03 interpolacja kołowa. 3 – Wykonywanie przedmiotów wg napisanych programów na tokarce – Fanuc 0i-TC. Ustalenie miejsca zerowego na obrabianym detalu. Rejestr przesunięć PSO. (Positions Schift Offset) – 2 Zasady ustalania i pomiaru narzędzi na tokarce CNC. Praca w offsetach narzędziowych TO. (Tools Offset). – 3 3-ci Wykonywanie przedmiotów wg napisanych programów. Wprowadzanie poprawek i zmian w programach na maszynie. Praca w trybie EDIT (edycyjnym) maszyny. – 2 Pisanie programów wałków wielostopniowych zawierających krawędzie w kształcie łuków. Wprowadzenie korekcji promienia ostrza w obróbce wykańczającej. Funkcje G41 i G42, odwołanie korekcji G40. Wykonanie na maszynie bez korekcji oraz z korekcją tego samego elementu. 4 2 4-ty Pisanie programów wałków wielostopniowych w oparciu o cykle rowkowania, wiercenia otworu i gwintowania. 6 – Wykonywanie przedmiotów wg napisanych programów. Wprowadzanie poprawek i zmian w programach na maszynie. Praca w trybie EDIT (edycyjnym) maszyny. – 2 5-ty Budowa frezarskiego centrum obróbczego MDT Extron L350 – Fanuc 0i-MC, charakterystyczne punkty frezarek. Praca w rejestrze PSO – przesunięć miejsc zerowych. – 3 Pisanie programów dla części wykonywanych na frezarce. Zastosowanie funkcji G00 i G01 dla programowania ruchu freza wg jego osi symetrii. 5…