Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2021

W Centrum zajęcia w formie stacjonarnej, szczęśliwie dla uczniów i nauczycieli „zawodowców” odbywają się od września z przerwa od 16 października  do 9 listopada. Przyjmujemy również , oczywiście z rygorami sanitarnymi, nauczycieli praktykantów. Panią od doradztwa zawodowego i panią przyszłą inżynier od robotyki. 23 oraz 25 lutego 2021 r. klasy drugie i trzecie mogły uczestniczyć w prezentacjach prowadzonych przez studentkę Automatyki i Robotyki odbywającą praktyki w Centrum Kształcenia Zawodowego, Monikę Urbaniak. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z działaniem robotów mobilnych na przykładzie robota TI-RSLK MAX. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wstępu teoretycznego dotyczącego programowania i sterowania tego typu urządzeń, a następnie brali czynny udział w implementacji prostej sekwencji ruchów robota. Opiekunem praktykantki był pan Antoni Izworski. Nie ukrywamy, że mamy nadzieję, że udało nam się zauroczyć naszymi pracowniami tak jak zauroczyła nas pani Monika swoimi umiejętnościami. Może zechce w przyszłości podjąć prace w CKZ?