Ostatnia modyfikacja: 2 marca 2021

Rekrutacja do I edycji projektu prowadzona będzie wśród uczniów szkół objętych projektem i rozpocznie się 25 lutego 2021, a zakończy 5 marca 2021.

Edycję I zaplanowano dla 80 uczniów, edycję II zaplanowano dla 160 uczniów. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych czynnikami obiektywnymi, liczba uczniów w każdej edycji może ulec zmianie.  Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 240 uczniów.

Kandydat, który nie zakwalifikował się do udziału w edycji I projektu może ubiegać się o udział w II edycji, składając nowy komplet wymaganych dokumentów.

Podczas rekrutacji do projektu przyznane zostaną punkty premiujące za:

– płeć (żeńska) (+5 pkt)

– niepełnosprawność (+5 pkt.)

– brak kształcenia praktycznego u pracodawców (+5 pkt.)

W kolejnej części formularza zgłoszeniowego badana jest motywacja i gotowość Kandydata do udziału w projekcie oraz kursie kwalifikacyjnym. Na tym etapie Kandydat może uzyskać maksymalnie 32 pkt. w przypadku, gdy zostanie wybrany staż uczniowski oraz 41 pkt. gdy zostanie wybrany staż uczniowski wraz z kursem kwalifikacyjnym.

Rekrutacja do I edycji odbywa się elektronicznie, poniżej znajduje się link do formularza rekrutacyjnego aktywnego wyłącznie w okresie rekrutacji.

ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY JEST DOSTĘPNY W OKRESIE REKRUTACJI TJ. W TERMINIE 25.02.2021-05.03.2021.

https://ckz-online.pl/ckz/public?idrep=210202&etap=0

Dokumenty rekrutacyjne do I edycji projektu: