Ostatnia modyfikacja: 1 lutego 2021

W związku z planowanym ogłoszeniem zamówienia publicznego, przedmiotem którego będzie „Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia TiK i punktów dostępowych do sieci WI -Fi dla przedszkoli w podziale na dwa zadania”

  1. Zadanie 1: Dostawa i montaż sprzętu TIK dla 2 przedszkoli
  2. Zadanie 2: Dostawa i montaż punktów dostępowych do sieci WI -Fi dla 2 przedszkoli

Zamawiający tj. Gmina Wrocław, działająca przez Centrum Kształcenia Zawodowego – zaprasza potencjalnych Wykonawców do oszacowania wartości zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania.

Szacowanie należy składać w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:

  1. w  formie elektronicznej: mchmara@ckz.edu.pl; mpiegowska@ckz.edu.pl
  2. w formie pisemnej: w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,
    ul. Strzegomska 49a, (budynek A – I piętro, pok. 112)

Szacowanie wartości zamówienia prosimy złożyć w terminie do dnia 10.02.2021 na „Formularzu do szacowania wartości zamówienia” dla poszczególnych zadań, stanowiącym Załącznik nr 2, 2A, do niniejszego zaproszenia.

Zamawiający informuje, że szacowania wartości zamówienia należy dokonać poprzez podanie kwoty netto.