Ostatnia modyfikacja: 14 października 2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych (w podziale na 2 zadania),uczestniczących w projekcie Mali odkrywcy – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”.

KODY CPV:
80 00 0000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadach określonych w Ogłoszeniu) – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) w terminie do dnia 28 sierpnia 2020r.  do godziny 1000

UWAGA
Zamawiający informuje (zgodnie z treścią załączonego pisma „Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert)”), iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert (dla obu Zadań):
Ofertę należy złożyć do dnia 04.09.2020r. do godziny 1100 (otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020r. o godz. 11.30)

UWAGA
Zamawiający informuje (zgodnie z treścią załączonego pisma „Informacja o zmianie Ogłoszenia (02.09.2020))”), iż dokonał – dla obu Zadań:

  1. Zmiany treści Załącznika nr 3 do Ogłoszenia (Formularz oferty) – zamieszczając jego właściwą formę w postaci pliku: „Załącznik 3 – Formularz oferty (poprawiony – 02.09.2020)”
    Prosimy korzystać z właściwego, poprawionego pliku dla Formularza oferty.
  2. Zmiany termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 08.09.2020r. do godziny 1100 (otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2020r. o godz. 11.30)