Ostatnia modyfikacja: 17 stycznia 2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (w podziale na 2 zadania),uczestniczących w projekcie „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

KODY CPV:

80 00 0000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe)

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadach określonych w Ogłoszeniu) – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) w terminie do dnia 02 stycznia 2020 r.  do godziny 1000