Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne polegające na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń wraz z cateringiem dla nauczycieli– w podziale na 3 zadania – uczestniczących w projekcie „Klucz do przyszłości – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”.

KODY CPV (przedmiot główny):
80 00 0000-4
55 30 0000-3

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (na zasadch określonych w ogłoszeniu) – w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Strzegomska 49a, 53-611 (budynek A – I piętro, pokój 112) – do dnia 30 września 2019r. do godziny 1000.

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z dokonanymi zmianami w treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz w treści Załącznika nr 8 do Ogłoszenia (projekt umowy dla Zadania 1, 2).

Zamawiający informuje, iż wraz z odpowiedziami zamieścił również wersję ujednoliconą Ogłoszenia o zamówieniu oraz załącznika nr 8 do Ogłoszenia  – z wyróżnionymi zmianami.

Termin składania ofert nie uległ zmianie.

 

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 03 października 2019r. (godz. 10.00) – szczegóły w załączonym piśmie.