Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przedmiotem zamówienia są: Usługi edukacyjne polegające na wsparciu merytorycznym nauczycieli, uczniów i rodziców przez opiekunów szkół podstawowych…” w podziale na 2 zadania w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych…”

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat (budynek A, I piętro – p. 112) – nie później niż dnia 31 lipca 2019r. do godziny 10