Ostatnia modyfikacja: 22 listopada 2019

Przedmiotem zamówienia są: Usługi edukacyjne polegające na wsparciu merytorycznym nauczycieli, uczniów i rodziców przez 7 opiekunów szkół podstawowych…” w podziale na 7 zadań w projekcie pn.: „Interdyscyplinarna siódemka – program rozwoju kompetencji kluczowych w siedmiu wrocławskich szkołach podstawowych…”

CPV 80400000-8

TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 49a – sekretariat,

nie później niż dnia 18 lipca 2019r. do godziny 10