Ostatnia modyfikacja: 3 lipca 2019

W dniu 4 czerwca w Centrum odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej: Pani Krystyny Marek –z dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, Pana Paweł Olechnowicza –Zastępcy dyrektora Generalnego ds. Wdrażania z władzami Miasta Wrocławia, które reprezentowała Pani Renata Granowska – wiceprezydent miasta Wrocław. Instytucję Zarządzającą RPO WD 2014 -2020 reprezentowała pani Dorota Nahrebecka , Departament Edukacji zaś Pani dyrektor Ewa Szczech. Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska. wskazała na fakt, że projekty realizowane przez CKP mają wpływ na całą aglomerację wrocławską. Niektóre z nich realizowane są we współpracy z okolicznymi samorządami. Pani Dyrektor Nahrebecka zapoznała gości z aktualnym stanem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego na Dolnym Śląsku. Anna Chołodecka dyrektor Centrum zaprezentowała projekty realizowane w obszarze szkolnictwa zawodowego, których głównych celem jest dostosowanie szkolenia i kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Zespół projektowy w CKP realizuje w okresie od 2017 do 2022 r. 5 projektów wartości 9,3 mln zł. dla 15 szkół kształcenia zawodowego .Dzięki tym projektom ponad 1000 uczniów zrealizuje min. staże zawodowe u pracodawców. Pani Katarzyna Trębacz zaprezentowała projekty dla wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych . Od 1 lipca 2019 r. zespół projektowy w CKP rozpoczyna realizację projektu „Klucz do przyszłości” dla 44 szkól. Wartość projektu 10,33 mln zł.

Najważniejszym elementem konferencji była dyskusja na temat roli kształcenia zawodowego na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz o wsparcie szkolnictwa zawodowego w Aglomeracji Wrocławskiej środkami unijnymi .Przedstawiciele Komisji Europejskiej, mieli okazję zapoznać się z formułą działalności Centrum Kształcenia Praktycznego, z realizowanymi projektami i ich rezultatami, obejrzeć zajęcia prowadzone w pracowniach Centrum Nowoczesnych Systemów Projektowania i Wytwarzania CAD/CAM i CNC prowadzone przez Panów Stanisława Pokutyckiego i Romana Fronię.