Ostatnia modyfikacja: 16 maja 2019

W dniu 10.05.2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyło się spotkanie przedstawicieli wrocławskich firm ze szkolnymi doradcami zawodowymi.

Gośćmi spotkania byli – pani Kierownik Działu Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych –Magdalena Lazopoulos oraz przedstawiciele rynku pracy: Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Radiotechnika Marketing- Marek Dras, , Dyrektor Działu Zarządzania Projektami i Redukcji Kosztów – UTC Collins Aerospace Mateusz Rosiak, Dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w ARAW – Karolina Grzyb i Head of aftercare- Aleksandra Kłonowska-Drozd. Obecna była również przedstawicielka LG Chem- pani Aleksandra Laskowska – Legal and External Affairs, Education Specialist w LG Chem Manager ds. Rekrutacji. Pani Anna Jonik-Borys i pan Grzegorz Lesiewicz reprezentowali firmę pośrednictwa pracy i badan rynkowych Work Service.

Pracodawcy w swoich wystąpieniach przedstawili przedsiębiorstwa oraz prognozy zatrudnienia i stanowiska pracy dla przyszłych absolwentów szkół branżowych. Wymieniali korzyści z już istniejących porozumień między szkołami w zakresie tworzenia klas patronackich i zadeklarowali gotowość zawierania kolejnych porozumień. Wyrazili wolę wspierania doradców w dostarczaniu rzetelnej aktualnej informacji również na spotkaniach z uczniami, rodzicami o możliwości odnalezienia się z sukcesem na rynku pracy.

Owocem spotkania będzie również włączenie firmy UTC Collins Aerospace do naszego małego Wrocławskiego Klastra Edukacyjnego funkcjonującego w Centrum.